AtualidadePublicações

Last Issue – ISPRS Int. J. Geo-Inf., Volume 10, Issue 9 (September 2021)

Table of Contents


Cover Story

Rebecca Guiney, Elettra Santucci, Samuel Valman, Adam Booth, Andrew Birley, Ian Haynes, Stuart Marsh and Jon Mills
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 575; doi:10.3390/ijgi10090575

Behnam Nikparvar and Jean-Claude Thill
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 600; doi:10.3390/ijgi10090600
Zheren Yan, Can Yang, Lei Hu, Jing Zhao, Liangcun Jiang and Jianya Gong
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 572; doi:10.3390/ijgi10090572
Yiyi He, Sarah Lindbergh, Yang Ju, Marta Gonzalez and John Radke
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 573; doi:10.3390/ijgi10090573
Izabela Karsznia, Izabela Małgorzata Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa and Tomasz Nowacki
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 576; doi:10.3390/ijgi10090576
Matej Vojtek, Jana Vojteková and Quoc Bao Pham
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 578; doi:10.3390/ijgi10090578
Lei Hu, Jun Xu, Chao Bao and Tao Pei
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 579; doi:10.3390/ijgi10090579
Yuki Iwai and Yuji Murayama
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 580; doi:10.3390/ijgi10090580
Edyta Bąkowska-Waldmann and Tomasz Kaczmarek
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 581; doi:10.3390/ijgi10090581
Sukriti Bhattacharya, Christian Braun and Ulrich Leopold
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 583; doi:10.3390/ijgi10090583
Shengnan Jiang, Zhenke Zhang, Hang Ren, Guoen Wei, Minghui Xu and Binglin Liu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 584; doi:10.3390/ijgi10090584
Pedro Molina Rodríguez-Navas, Narcisa Medranda Morales and Johamna Muñoz Lalinde
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 586; doi:10.3390/ijgi10090586
Yan Guo, Haoming Xia, Li Pan, Xiaoyang Zhao, Rumeng Li, Xiqing Bian, Ruimeng Wang and Chong Yu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 587; doi:10.3390/ijgi10090587
Bénédicte Bucher, Carola Hein, Dorit Raines and Valérie Gouet Brunet
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 588; doi:10.3390/ijgi10090588
Zhicheng Shi, Ding Ma, Xue Yan, Wei Zhu and Zhigang Zhao
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 589; doi:10.3390/ijgi10090589
Qingtian Ke and Peng Zhang
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 591; doi:10.3390/ijgi10090591
Cécile Cayèré, Christian Sallaberry, Cyril Faucher, Marie-Noëlle Bessagnet, Philippe Roose, Maxime Masson and Jérémy Richard
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 592; doi:10.3390/ijgi10090592
Kejia Huang, Chenliang Wang, Shaohua Wang, Runying Liu, Guoxiong Chen and Xianglong Li
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 593; doi:10.3390/ijgi10090593
Qihang Qiu, Yifan Zuo and Mu Zhang
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 595; doi:10.3390/ijgi10090595
Linchuan Yang, Jixiang Liu, Yuan Liang, Yi Lu and Hongtai Yang
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 596; doi:10.3390/ijgi10090596
Chaitanya Joshi, Sophie Curtis-Ham, Clayton D’Ath and Deane Searle
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 597; doi:10.3390/ijgi10090597
Luís Russo Vieira, José Guilherme Vieira, Isabel Marques da Silva, Edison Barbieri and Fernando Morgado
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 598; doi:10.3390/ijgi10090598
Xinyang Zhao, Qiangqiang Shuai, Guangchen Li, Fangzhou Lu and Bocheng Zhu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 601; doi:10.3390/ijgi10090601
Angel Miramontes Carballada and Jose Balsa-Barreiro
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 602; doi:10.3390/ijgi10090602
Zhi-Wei Hou, Cheng-Zhi Qin, A-Xing Zhu, Yi-Jie Wang, Peng Liang, Yu-Jing Wang and Yun-Qiang Zhu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 605; doi:10.3390/ijgi10090605
Samitha Daranagama and Apichon Witayangkurn
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 606; doi:10.3390/ijgi10090606
Jisheng Xia, Guize Luan, Fei Zhao, Zhiyan Peng, Lu Song, Shucheng Tan and Zhifang Zhao
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 609; doi:10.3390/ijgi10090609
Zhengxi Fan, Jin Duan, Menglin Luo, Huanran Zhan, Mengru Liu and Wangchongyu Peng
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 611; doi:10.3390/ijgi10090611
Daichao Li, Jianqin Liang, Xingfeng Wang, Sheng Wu, Xiaowei Xie and Jiaqi Lu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 612; doi:10.3390/ijgi10090612
Jingxue Bi, Lu Huang, Hongji Cao, Guobiao Yao, Wengang Sang, Jie Zhen and Yuying Liu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 613; doi:10.3390/ijgi10090613
Suzheng Tian, Ruyi Feng, Ji Zhao and Lizhe Wang
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 614; doi:10.3390/ijgi10090614
Jinjin Yan, Sisi Zlatanova, Jinwoo (Brian) Lee and Qingxiang Liu
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 616; doi:10.3390/ijgi10090616
Su Yang, Miaole Hou, Ahmed Shaker and Songnian Li
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 617; doi:10.3390/ijgi10090617
João Monteiro, Bruno Martins, Miguel Costa and João M. Pires
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 619; doi:10.3390/ijgi10090619
Taehoon Kim, Kyoung-Sook Kim and Ki-Joune Li
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 620; doi:10.3390/ijgi10090620
Milad Bagheri, Zelina Zaiton Ibrahim, Shattri Mansor, Latifah Abd Manaf, Mohd Fadzil Akhir, Wan Izatul Asma Wan Talaat and Amin Beiranvand Pour
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 621; doi:10.3390/ijgi10090621
Jincheng Wang, Qunqi Wu, Zilin Chen, Yilong Ren and Yaqun Gao
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 622; doi:10.3390/ijgi10090622
Kaiqi Chen, Min Deng and Yan Shi
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 624; doi:10.3390/ijgi10090624
Muhammad Kamran, Jinhu Bian, Ainong Li, Guangbin Lei, Xi Nan and Yuan Jin
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 625; doi:10.3390/ijgi10090625
Doori Oh and Xiaobai A. Yao
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 626; doi:10.3390/ijgi10090626
Xiao Zhou, Jiangpeng Tian, Jian Peng and Mingzhan Su
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 628; doi:10.3390/ijgi10090628
Debzani Deb and Russell M. Smith
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 629; doi:10.3390/ijgi10090629
Abdullah Alamri
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 202110(9), 607; doi:10.3390/ijgi10090607