Revista GeoInformatica – Volume 24, número 1, Janeiro 2020

Revista Geoinformática, volume 24, número 1, Janeiro de 2020 

Conteúdo:

 • Introduction to Spatio-temporal data management and analytics for Smart City research
  Shuo Shang, Lisi Chen, Christian S. Jensen, Panos Kalnis
 • S2R-tree: a pivot-based indexing structure for semantic-aware spatial keyword search
  Xinyu Chen, Jiajie Xu, Rui Zhou, Pengpeng Zhao, Chengfei Liu, Junhua Fan, Lei Zhao 
 • ITISS: an efficient framework for querying big temporal data
  Zhongpu Chen, Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Wei Zhang, Kai Zheng, Panos Kalnis, Feilong Tang
 • Spatial keyword search: a survey
  Lisi Chen, Shuo Shang, Chengcheng Yang, Jing Li
 • Preference-aware sequence matching for location-based services
  Hao Wang, Ziyu Lu
 • Annotating semantic tags of locations in location-based social networks
  Yanhui Li, Xiangguo Zhao, Zhen Zhang, Ye Yuan, Guoren Wangu
 • Multi-skill aware task assignment in real-time spatial crowdsourcing
  Tianshu Song, Ke Xu, Jiangneng Li, Yiming Li, Yongxin Tong
 • Two-sided online bipartite matching in spatial data: experiments and analysis
  Yiming Li, Jingzhi Fang, Yuxiang Zeng, Balz Maag, Yongxin Tong, Lingyu Zha
 • Graph simulation on large scale temporal graphs
  Yuliang Ma, Ye Yuan, Meng Liu, Guoren Wang, Yishu Wangng
 • An innovative multi-label learning based algorithm for city data computing
  Mengqing Mei, Yongjian Zhong, Fazhi He, Chang Xu
 • Joint hyperspectral unmixing for urban computing
  Jihai Yang, Mingmei Jia, Chang Xu, Shijun Li

A revista pode ser consultada seguindo este link.